Υπηρεσία Pick up and delivery

ΥΠΗΡΕΣΙΑ PICK UP AND DELIVERY

Με την έξτρα υπηρεσία pick up and delivery, μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση του εργατικού σας δυναμικού. Με ελάχιστο επιπλέον κόστος, εξοικονομείτε τον ποσοτικό και ποιοτικό χρόνο των στελεχών της εταιρείας σας.


Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

  • Παραλαβή αυτοκινήτου προς επισκευή ή συντήρηση με ταυτόχρονη παράδοση του οχήματος αντικατάστασης, εφόσον η διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας ξεπερνά τις 24 ώρες.
  • Μεταφορά αυτοκινήτου στον χώρο επισκευής / συντήρησης, στον οποίο θα πραγματοποιηθούν  οι προγραμματισμένες εργασίες
  • Επιστροφή αυτοκινήτου από επισκευή ή συντήρηση με ταυτόχρονη παραλαβή αυτοκινήτου αντικατάστασης, εφόσον προβλέπεται.
  • Παραλαβή του οχήματος μετά το πέρας της περιόδου μίσθωσης ή λόγω διακοπής της σύμβασης


Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή ζητήστε, μέσω της υπηρεσίας Call Back, να σας καλέσουμε εμείς.