Κοινωνική Ευθύνη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Από το ξεκίνημά της η Executive Lease έχει συνεισφέρει ενεργά μέσα από την δομή της και τον τρόπο λειτουργία της σε ιδέες όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Οι συνεργάτες, οι πελάτες μας, αλλά και ο δημόσιος φορέας αναγνωρίζουν το κοινωνικό προφίλ ευθύνης μας.  Εντιμότητα και εξέλιξη συνθέτουν τον πυρήνα της εταιρικής φιλοσοφίας μας.

Για μας, εταιρική κοινωνική ευθύνη σημαίνει πολλά.  Πρώτη θέση δίνουμε στην ικανοποίηση των πελατών μας, την ανάπτυξη των υπαλλήλων μας,  την προσφορά και τον  εθελοντισμό .

ΤΟΜΕΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Έχουμε επενδύσει σε μια διαδικασία μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών μας, μέσα από ερωτηματολόγια, ώστε να κατανοήσουμε πραγματικά τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. .

Η υποστήριξη των πελατών μας αξιολογείται κάθε χρόνο, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, αναδεικνύοντας τις άριστες διαδικασίες που ακολουθούμε.

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας, είναι που μας απέφερε για πέντε συνεχόμενες χρονιές την πιστοποίηση ΙSO 9001:2008.

Ανάπτυξη Υπαλλήλων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και εκπαιδευτικοί φορείς έχουν λάβει άμεση οικονομική υποστήριξη από την Executive Lease μέσω των δραστηριοτήτων και των συμμετοχών της. Συγκεκριμένα,  επενδύουμε στους ακόλουθους τομείς:

  • Εκπαίδευση και εξέλιξη του  προσωπικού
  • Τεχνολογική ανάπτυξη και πρόοδος
  • Πολιτιστικά Θέματα και Εταιρικές εκδηλώσεις

ΔΩΡΕΕΣ

Οι προσπάθειές μας  είναι σε αρμονία με την πεποίθησή μας ότι μια επιτυχημένη εταιρεία πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία. Η Executive Lease ανταποδίδει μέσα από εταιρικές δωρεές, την εμπιστοσύνη των πελατών της και των εργαζομένων της. Στο πλαίσιο των δράσεων συνεισφοράς, υποστηρίζουμε με ενεργό τρόπο οργανισμούς, διαθέτοντας τα οχήματά μας  ώστε να διευκολύνουμε τον σκοπό τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται:

  • Η υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ‘’Το χαμόγελο του Παιδιού’’, κύριος στόχος του οποίου είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, και η καθημερινή αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
  • Η υποστήριξη των πελατών μας στις εταιρικές τους εκδηλώσεις.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των εργαζομένων μας σε εθελοντικές ενέργειες, μέσω προγραμμάτων εθελοντισμού, υποστηρίζοντας βασικές ιδέες και αρχές όπως:

  • Ηθικές αξίες και αρχές αλτρουισμού
  • Ενίσχυση ιδανικών, όπως η ιδέα της αλληλεγγύης
  • Κατανόηση προς τους συνανθρώπους μας και ανάπτυξη συναισθημάτων προσφοράς
  • Εδραίωση αξιών ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης
Εθελοντισμός