Περιβάλλον

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στην Executive Lease υποστηρίζουμε  δράσεις αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων, εντάσσοντας  ποιοτικές διαδικασίες στην καθημερινότητά  μας. Σε συνεργασία με τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους μετόχους μας προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος με γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων μας και του κοινωνικού συνόλου.

 

Εco Fleet

Εφαρμόζοντας το πρόγραμμα ΕCO Fleet μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα μέσα από τον στόλο των οχημάτων μας, όσο και των πελατών μας. Η διαχείριση των εκπομπών αερίων των οχημάτων αποτελεί κομβικό συστατικό της περιβαλλοντικής συνείδησης. Ωστόσο, με την συμβολή μας μπορούν να επωφεληθούν οι εταιρείες - συνεργάτες μας από τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές που έχουμε αναπτύξει. H ανάπτυξη της Eco Fleet προσέγγισης αποτελείται από:

  • Εco Management. Έχουμε την δυνατότητα να εργαστούμε μαζί σας, ώστε να διαχειριστούμε τον στόλο των οχημάτων σας με φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους. Παραδοσιακά, οι παράμετροι επιλογής των οχημάτων επικεντρώνονταν σε παράγοντες, όπως κόστος κτήσης, κόστος συντήρησης, υπολειμματική αξία και άλλα. Η Executive Lease μπορεί να σας βοηθήσει να προσθέσετε μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διάσταση στην επιλογή των οχημάτων σας, έχοντας την τεχνογνωσία για : τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2, αποδοτικότητας καυσίμων, eco κινητήρες, άμεση μείωση κόστους TCO.
  • Ανάλυση τεχνολογίας καυσίμων. Η εμπειρία μας μπορεί να σας βοηθήσει για να πάρετε κατάλληλες αποφάσεις σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες κινητήρων που έχουν αναπτυχθεί. Σήμερα, όλο και περισσότερες εταιρείες στον κόσμο εντάσσουν στον στόλο τους οχήματα εναλλακτικών καυσίμων, όπως αερίου, ηλεκτρικά, υβριδικά. Οι ελληνικές εταιρείες ακολουθούν με σημαντική αύξηση αυτή την τάση.
Ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

H Executive Lease μέσα από προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης χαρτιού, μπαταριών, αναλωσίμων, βοηθάει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην προστασία των δασών. Η ανακύκλωση αποτελεί καθημερινή πρακτική των εργαζομένων της εταιρείας μας, προωθώντας έναν κύκλο οικολογικής συνείδησης.
Ταυτόχρονα, η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού της Executive Lease, καθώς κι ολόκληρου του ομίλου Σφακιανάκη, σε δραστηριότητες δενδροφύτευσης, μας κάνουν περήφανους για την ηθική και ποιοτική υπόσταση των ανθρώπων μας.